مرکز خدمات پاژ الکترونیک راد

اندروید ۱۲ برای کدام گوشی ها منتشر میشود؟

اندروید ۱۲ کی عرضه می شود؟ دو نسخه آخر اندروید در اوایل سپتامبر منتشر شد، اندروید ۱۰ در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ و اندروید ۱۱ در ۸ سپتامبر ۲۰۲۰. این در حالیست که برخلاف سال‌های گذشته که گوشی‌های پیکسل به همراه نسخه جدید اندروید عرضه می‌شد، گوشی‌های پیکسل جدید یک ماه بعد از عرضه اندروید به […]