مرکز خدمات پاژ الکترونیک راد

چنانچه تاکنون از خدمات پس از فروش پاژ الکترونیک راد استفاده نموده اید ، خواهشمند است فرم نظرسنجی زیر را با دقت تکمیل فرمایید.

دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما مصرف کنندگان گرامی ما را در بهبود کیفیت ارائه خدمات یاری خواهد رساند.

  نام و نام خانوادگی

  آدرس ایمیل

  تلفن ثابت

  مدل دستگاه

  شماره سریال دستگاه

  ایرادات دستگاه

  سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  مناسب بودن سرعت عمل پرسنل و پاسخگویی در هنگام پذیرش و تحویل دستگاه

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  مناسب بودن فاصله زمانی درخواست خدمات تا زمان ارائه خدمات

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  مناسب بودن توانمندی ، تسلط و دانش فنی واحد خدمات در زمینه خدمات ارائه شده

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  انطباق کلی خدمات با انتظارات شما

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  مناسب بودن تبلیغات واحد خدمات بر روی کالای ارائه شده به شما

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  انعطاف پذیری واحد خدمات در پذیرش خواسته های شما

  ضعیفمتوسطخوبعالی

  میزان پیگیری واحد خدمات در سرانجام رساندن خدمت به شما

  ضعیفمتوسطخوبعالی